00386 (04) 5778 200 00386 (04) 577 82 50 info@hotel-kristal-slovenia.com •   NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST • EU SKLADI OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

V podjetju KRISTAL – BOHINJ, gostinsko, turistično, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bohinjsko Jezero se ukvarjamo z izvajanjem turistične dejavnosti – oddajanje prenočišč in gostinska dejavnost. Zaradi prilagajanja potrebam kupcev in želje po povečanju svoje učinkovitosti dela potrebujemo za nadaljnji normalen razvoj podjetja učinkovito digitalno podprto poslovanje podjetja. V ta namen bomo izdelali strategijo razvoja za digitalizacijo vseh procesov v podjetju, kot osnovo za pravilen nadaljnji razvoj vseh procesov v podjetju. S tem namenom smo pridobili sredstva za izdelavo strategije v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: 

VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Priprava digitalne strategije za podjetje KRISTAL BOHINJ d.o.o., Bohinjsko jezero« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

  • izdelava analize izhodiščnega stanja na področju digitalizacije vseh vrst procesov v podjetju,
  • izdelava SWOT analize podjetja za izvedbo digitalne transformacije podjetja
  • izdelava ocene željenega stanja v podjetju po izvedbi digitalne transformacije procesov,
  • priprava ukrepov potrebnih za dosego željenega stanja na področju digitalizacije vseh poslovnih,
  • izpis digitalne strategije

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo  podjetje Antech d.o.o. – Anton Frlic

Termin izvajanja projekta: 12.2021 do 05.2022.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 9.000 €. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

www.eu-skladi.si