00386 (04) 5778 200 00386 (04) 577 82 50 info@hotel-kristal-slovenia.com •   NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST • EU SKLADI OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST EU

V podjetju KRISTAL – BOHINJ, gostinsko, turistično, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bohinjsko Jezero se ukvarjamo z optimizacijo poslovanja – zniževanjem stroškov energije, ki jo potrebujemo pri izvajanju turističnih storitev. S tem namenom smo pridobili sredstva za izboljšanje tega poslovanja v okviru javnega razpisa MGRT:  

»PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI««

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »Energetska prenova objekta KRISTAL BOHINJ« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 

– izdelali bomo vrtino za vodo in vgradili sistem ogrevanja s toplotno črpalko voda – voda

– zamenjali bomo pipe v kopalnicah – vgradnja varčnih pip,

– zamenjali bomo vhodna vrata in vgradili energetsko varčna vrata,

– nabavili bomo stiskalnico za stiskanje odpadkov – papirja in plastike,

– izvedli prezračevanje z rekuperacijo v kuhinji,

– izboljšali bomo spletno stran podjetja.

 

Termin izvajanja projekta: 01.01.2020 do 31.07.2022

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije MGRT v višini 83.897,97 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

www.eu-skladi.si