00386 (04) 5778 200 00386 (04) 577 82 50 info@hotel-kristal-slovenia.com •   NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST • EU SKLADI OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

V podjetju KRISTAL – BOHINJ, gostinsko, turistično, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bohinjsko Jezero se ukvarjamo z optimizacijo poslovanja – dvigom produktivnosti v poslovnih procesih znotraj podjetja. S tem namenom smo pridobili sredstva za izboljšanje tega poslovanja v okviru razpisa javne agencije SPIRIT SLOVENIJA: 

»Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »OPTIMIZACIJA KRISTAL BOHINJ 2020« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti: 

 • izdelali bomo analizo obstoječega planiranja izvajanja turističnih storitev za goste, analizirali in ovrednotili vse napake in postavili nov izboljšan proces planiranja dela,
 • izdelali bomo analizo obstoječega spremljanja realizacije celotnega podjetja tako turističnih storitev kot tudi prodaje lastnih izdelkov iz čokolade, pripravili nov proces spremljanja realizacije storitev, ga preizkusili na delu izvajanja storitev in nato postavili nov izboljšan proces spremljanja realizacije za celotno podjetje s pridobivanjem ažurnih podatkov o ustvarjeni dodani vrednosti,
 • vzpostavili bomo proces razvoja in učinkovite proizvodnje izdelkov iz čokolade,
 • izdelali bomo analizo obstoječega spremljanja slabe kakovosti, analizirali in ovrednotili vse napake v procesu in postavili nov izboljšan proces planiranja in spremljanja slabe kakovosti,
 • izdelali bomo analizo obstoječega poslovanja z dobavitelji, analizirali in ovrednotili vse napake v procesu in postavili nov izboljšan proces poslovanja z dobavitelji.

Termin izvajanja projekta: 01.02.2020 do 10.09.2020

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije SPIRIT Slovenija so v višini 20.000 €.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

http://www.eu-skladi.si

V podjetju KRISTAL – BOHINJ, gostinsko, turistično, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bohinjsko Jezero se ukvarjamo z optimizacijo poslovanja – zniževanjem stroškov energije, ki jo potrebujemo pri izvajanju turističnih storitev. S tem namenom smo pridobili sredstva za izboljšanje tega poslovanja v okviru javnega razpisa MGRT:  

»PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI««

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »Energetska prenova objekta KRISTAL BOHINJ« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 

 • izdelali bomo vrtino za vodo in vgradili sistem ogrevanja s toplotno črpalko voda – voda
 • zamenjali bomo pipe v kopalnicah – vgradnja varčnih pip,
 • zamenjali bomo vhodna vrata in vgradili energetsko varčna vrata,
 • nabavili bomo stiskalnico za stiskanje odpadkov – papirja in plastike,
 • izvedli prezračevanje z rekuperacijo v kuhinji,
 • izboljšali bomo spletno stran podjetja.

Termin izvajanja projekta: 01.01.2020 do 31.07.2022

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije MGRT v višini 83.897,97 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

http://www.eu-skladi.si